Aktuelles Land wechseln?

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Odpowiedzialność za treść
Treść naszej witryny została przygotowana z najwyższą starannością. Jako dostawca jesteśmy odpowiedzialni za własne treści na tej stronie zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, zgodnie z § 5 niemieckiej ustawy o usługach telekomunikacyjnych (ogólne obowiązki informacyjne). Zobowiązania wynikające z ogólnie obowiązujących przepisów prawa do usunięcia lub wstrzymania informacji pozostają nienaruszone. Odpowiedzialność w tym zakresie jest jednak ponoszona dopiero od momentu uzyskania faktycznej wiedzy o konkretnym naruszeniu prawa. Po uzyskaniu faktycznej wiedzy o takim naruszeniu niezwłocznie usuniemy odpowiednie treści.

Odpowiedzialność za linki
Nasza strona internetowa zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych stron trzecich, na których treść nie mamy żadnego wpływu. W związku z tym nie jesteśmy w stanie udzielić żadnych gwarancji dotyczących takich treści stron trzecich. Odpowiedzialność za strony, do których prowadzą linki, spoczywa zawsze na odpowiednim dostawcy lub operatorze takich stron. Połączone strony zostały sprawdzone pod kątem nielegalnych treści w momencie publikacji. W momencie publikacji nie stwierdzono żadnych nielegalnych treści. Nie można jednak oczekiwać stałego monitorowania treści stron, do których prowadzą linki, bez uzasadnionych podstaw do podejrzeń o nielegalność. Po uzyskaniu informacji o naruszeniu prawa niezwłocznie usuniemy dane linki.

Prawa autorskie
Operatorzy witryny starają się przestrzegać praw autorskich stron trzecich i korzystają z samodzielnie opracowanych lub wolnych od licencji dzieł. Treści i dzieła przygotowane i opublikowane w tej witrynie przez operatorów witryny podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Treści stron trzecich są oznaczone jako takie. Powielanie, przetwarzanie, dystrybucja i wszelkiego rodzaju wykorzystanie poza granicami praw autorskich wymaga pisemnej zgody odpowiedniego autora lub twórcy. Pobieranie i kopiowanie z tej witryny jest dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego i nie jest dozwolone do użytku komercyjnego.

Sprzeciw wobec reklam
Wykorzystywanie przez strony trzecie danych kontaktowych, które zostały podane w celu spełnienia prawnego obowiązku podania takich informacji, w celu wysyłania niezamówionych reklam lub materiałów informacyjnych jest niniejszym wyraźnie zabronione. W przypadku wysyłania niezamówionych informacji reklamowych, na przykład za pośrednictwem spamu, operatorzy witryny wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych.