Aktuelles Land wechseln?

Dyrektywa dotycząca ekoprojektu

Wraz z wejściem w życie dyrektywy w sprawie ekoprojektu w dniu 1 września 2021 r. nie tylko oznaczamy produkty sklasyfikowane jako źródła światła wymaganymi przez prawo wskaźnikami efektywności energetycznej (patrz przykład etykiety 1).

Aby zapewnić maksymalną przejrzystość, wskazujemy również efektywność energetyczną źródła światła zawartego w otaczających produktach (LED, patrz przykład 2). Oba szczegóły można znaleźć w kolumnie Klasa efektywności energetycznej.