Aktuelles Land wechseln?

Oświadczenie o ochronie danych

Stan na maj 2024 V2.3

Dziękujemy za zainteresowanie naszą firmą i naszymi produktami

Ochrona i poufność Twoich danych jest dla nas ważna!

Traktujemy dane osobowe z najwyższą poufnością i przetwarzamy je wyłącznie zgodnie z prawem.

Dane osobowe odnoszą się do wszelkich informacji dotyczących zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (art. 4 [1] RODO). Obejmuje to informacje, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy lub numer telefonu.

Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych?
Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych i innymi krajowymi przepisami o ochronie danych w państwach członkowskich, a także innymi przepisami o ochronie danych, podmiotem odpowiedzialnym, zwanym dalej ESYLUX lub My, jest:  
ESYLUX GmbH
An der Strusbek 40
22926 Ahrensburg, Niemcy
Niemcy

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych
Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych pocztą na adres ESYLUX GmbH lub

E-mail: privacy[at]esylux.com  

Przetwarzanie danych osobowych

1 Uzyskanie dostępu do naszej strony internetowej
Gromadzimy i przechowujemy adres IP przypisany do komputera użytkownika w celu przesłania zawartości naszej strony internetowej, do której użytkownik uzyskał dostęp (np. tekst, obrazy i pliki udostępnione do pobrania itp.) (zob. art. 6 [1] [b] RODO). Przetwarzamy również te dane w celu identyfikacji i śledzenia wszelkich przypadków niewłaściwego użycia. Podstawą prawną w tym zakresie jest art. 6 (1) (f) RODO. Przetwarzamy te dane w celu realizacji naszego uzasadnionego interesu polegającego na zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania naszej strony internetowej i transakcji dokonywanych za jej pośrednictwem.

2.1 Reklama e-mailowa przy rejestracji do newslettera
Gdy użytkownik zarejestruje się do newslettera, wykorzystujemy jego adres e-mail do wysyłania mu odpowiedniego newslettera. W tym newsletterze regularnie dostarczamy informacje na tematy, które mogą być interesujące dla użytkownika. Aby upewnić się, że rejestracja użytkownika do newslettera jest zgodna z prawem, tj. aby zapobiec nieautoryzowanym rejestracjom w imieniu osób trzecich, wyślemy mu wiadomość e-mail z potwierdzeniem po wstępnej rejestracji do newslettera w ramach procesu podwójnej zgody. W tej wiadomości e-mail poprosimy użytkownika o potwierdzenie rejestracji. Podstawą prawną tej wiadomości e-mail jest zgoda użytkownika zgodnie z art. 6 (1) klauzuli 1 a RODO. Podczas rejestracji do newslettera przechowujemy również adres IP użytkownika oraz datę i godzinę rejestracji i potwierdzenia. Dzięki temu możemy śledzić i weryfikować rejestrację w późniejszym terminie. Podstawą prawną przechowywania tych informacji jest uzasadniony interes określony w art. 6 (1) (f) RODO. Uzasadnionym interesem w tym przypadku jest wykorzystanie informacji do weryfikacji rejestracji. Przechowujemy adres e-mail użytkownika w celu wysyłania mu newslettera do momentu rezygnacji z subskrypcji lub zaprzestania wysyłania newslettera. Użytkownik może zrezygnować z rejestracji do newslettera w dowolnym momencie.

2.2 Reklama e-mailowa bez rejestracji do newslettera
Jeśli otrzymaliśmy komercyjny adres e-mail użytkownika w ramach istniejącej relacji biznesowej (doradztwo, oferta), zastrzegamy sobie prawo do wysyłania użytkownikowi informacji w naszym newsletterze, który pokrywa odpowiednie tematy, ponieważ zakładamy, że użytkownik ma w tym uzasadniony interes biznesowy. Podstawą prawną jest art. 6 (1) (F) RODO. Naszym uzasadnionym interesem w tym przypadku jest dostarczanie bezpośrednich reklam skierowanych do naszych (potencjalnych) klientów. Użytkownik może w dowolnym momencie sprzeciwić się wykorzystywaniu jego adresu e-mail do celów reklamowych.

2.3 Statystyki newsletterów
Aby przeprowadzić statystyczną ocenę naszych kampanii newsletterów, newslettery zawierają „sygnały nawigacyjne”. Jest to miniaturowa grafika osadzona w wiadomości e-mail w formacie HTML, która pomaga nam rozpoznać, czy i kiedy użytkownik otworzył wiadomość e-mail oraz które łącza w wiadomości e-mail zostały otwarte. Powoduje to również przesłanie adresu IP użytkownika na nasze serwery. Nie przechowujemy jednak tych ani żadnych innych danych osobowych. Podstawą prawną korzystania z tych sygnałów nawigacyjnych jest uzasadniony interes określony w art. 6 (1) (f) RODO. Uzasadnionym interesem w tym przypadku jest ich wykorzystanie do oceny i optymalizacji naszego newslettera.

3 Aplikacje
Dane osobowe są przetwarzane, jeśli użytkownik dobrowolnie przekaże nam takie dane podczas składania aplikacji. Podstawą prawną jest art. 6 (1) (b) RODO.
Dane osobowe otrzyma dział HR i osoba, która podejmie decyzję w sprawie aplikacji.
Nie można złożyć aplikacji bez podania danych osobowych. Po zakończeniu procesu aplikacyjnego dane osobowe zostaną usunięte, jeśli nie zostanie zawarta żadna umowa. Jeśli umowa zostanie zawarta, dane osobowe będą dalej przetwarzane zgodnie z wewnętrzną polityką ochrony danych.

4 Inne cele
Dane osobowe są również przetwarzane, jeśli użytkownik nam je przekaże, na przykład w odpowiedzi na zapytanie lub podczas zamawiania materiałów informacyjnych lub produktów. Podstawą prawną jest art. 6 (1) (b) RODO.
W zakresie, w jakim przetwarzamy dane użytkownika w celu otrzymania i przetworzenia odpowiedniego wniosku lub zamówienia, jak opisano powyżej, użytkownik jest umownie zobowiązany do przekazania nam tych danych. Bez tych danych nie będziemy w stanie przetworzyć wniosku lub zamówienia użytkownika.

Jeśli użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (zob. art. 6 [1] [a] RODO), może ją cofnąć w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, które miało miejsce do momentu cofnięcia zgody.

Udostępnianie danych stronom trzecim
Ogólnie rzecz biorąc, dane użytkownika są udostępniane odpowiedniej spółce ESYLUX w celu przetwarzania danych, w przypadku gdy są one przetwarzane zgodnie z konkretną sprawą. Dane przechowywane przez spółki ESYLUX są przetwarzane przez podmiot przetwarzający zamówienia Peter Kremser GmbH & Co KG w celu świadczenia usług administracyjnych, rozwiązywania problemów i wsparcia. Korzystamy z usług podmiotów przetwarzających zamówienia w celu hostowania naszych platform i usług tworzenia kopii zapasowych oraz wysyłania wiadomości e-mail i innych wiadomości. Te podmioty przetwarzające zamówienia są zobowiązane przez nas do przetwarzania danych wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i obowiązującymi przepisami o ochronie danych. W szczególności są one zobowiązane do traktowania danych użytkownika z najwyższą poufnością i mają zakaz przetwarzania danych w celach innych niż uzgodnione.

Dane są udostępniane podmiotowi przetwarzającemu zamówienia zgodnie z art. 28 (1) RODO.

Nie sprzedajemy danych użytkownika stronom trzecim ani nie wykorzystujemy ich w żaden inny sposób.

Ustawowe terminy usuwania danych
Liczne terminy i obowiązki są określone w przepisach prawa w odniesieniu do przechowywania danych. Odpowiednie dane będą rutynowo usuwane po upływie tych terminów. W przypadku, gdy na dane nie mają wpływu te terminy i obowiązki, zostaną one usunięte lub zanonimizowane, gdy cele określone w niniejszej Polityce prywatności przestaną istnieć. O ile niniejsza Polityka prywatności nie zawiera innych, odmiennych postanowień dotyczących przechowywania danych, gromadzone przez nas dane będą przechowywane przez nas tak długo, jak będzie to wymagane do realizacji określonych celów, dla których dane zostały zgromadzone.

Inne zastosowania danych i usuwanie danych
Dalsze przetwarzanie lub wykorzystywanie danych osobowych użytkownika będzie zasadniczo miało miejsce tylko wtedy, gdy jest to dozwolone przez prawo lub gdy użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie lub wykorzystywanie danych. W przypadku dalszego przetwarzania w celach innych niż te, dla których dane zostały pierwotnie zgromadzone, poinformujemy użytkownika o tych innych celach przed dalszym przetwarzaniem danych i przekażemy mu dalsze istotne informacje.

Pliki cookie
Używamy plików cookie na naszej stronie internetowej. Plik cookie to niewielki plik, który jest przechowywany lokalnie na urządzeniu końcowym użytkownika podczas odwiedzania strony internetowej. Jeśli użytkownik ponownie odwiedzi witrynę przy użyciu tego samego urządzenia, plik cookie wskazuje na przykład, że jest to ponowna wizyta. Pliki cookie pozwalają nam również analizować sposób korzystania z naszej strony internetowej. Pliki cookie nie zawierają żadnych danych osobowych i nie mogą być wykorzystywane do identyfikacji użytkownika na stronach internetowych podmiotów trzecich, w tym na stronach internetowych dostawców usług analitycznych.

Używamy następujących rodzajów plików cookie:
Najważniejsze/niezbędne pliki cookie
Te pliki cookie są niezbędne do funkcjonowania naszej strony internetowej oraz do bezbłędnego funkcjonowania rejestracji i zamówień, a także do zapisywania wyboru filtrów i listy ulubionych na urządzeniu końcowym użytkownika. Zablokowanie tych plików cookie może ograniczyć korzystanie z naszej witryny internetowej lub ograniczyć świadczone usługi. Podstawą prawną jest uzasadniony interes określony w art. 6 (1) (f) RODO, gdzie uzasadnionym interesem jest dostarczenie użytkownikowi żądanej zawartości strony internetowej oraz zapewnienie bezpieczeństwa i stabilności naszej strony internetowej.

Analityczne pliki cookie
Te pliki cookie gromadzą informacje o sposobie korzystania z naszej strony internetowej (np. używana przeglądarka internetowa, liczba odwiedzin, odwiedzane strony lub czas spędzony na stronie). Te pliki cookie nie zawierają żadnych informacji, które mogłyby doprowadzić do zidentyfikowania odwiedzającego. Informacje gromadzone przez te pliki cookie są agregowane lub adres IP jest anonimizowany.
Korzystamy z usług analitycznych Matomo Analytics. Informacje generowane przez pliki cookie dotyczące korzystania z tej witryny nie są przekazywane stronom trzecim. Podstawą prawną jest zgoda użytkownika zgodnie z art. 6 (1) klauzuli 1 a RODO, której użytkownik udzielił nam poprzez wybór w punkcie menu „Ustawienia prywatności”.

Użytkownik może wycofać swoją zgodę na analityczne pliki cookie w dowolnym momencie i ze skutkiem na przyszłość za pośrednictwem pozycji menu „Ustawienia prywatności” na stronie internetowej.

Użytkownik może również zaakceptować lub odrzucić pliki cookie w ustawieniach przeglądarki. Użytkownik może skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby zawsze odmawiała akceptowania plików cookie lub powiadamiała użytkownika przed zapisaniem jakiegokolwiek pliku cookie. Może to jednak uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcji witryny (np. składanie zamówień). Przeglądarka oferuje również opcję usuwania plików cookie (np. Usuń dane przeglądarki). Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi i zazwyczaj na ekranach ustawień przeglądarki internetowej.

Hiperłącze do mediów społecznościowych

Na naszej stronie internetowej umieściliśmy hiperłącza do następujących platform mediów społecznościowych: Instagram, WhatsApp, Facebook, YouTube, LinkedIn i Xing.
Są one wyświetlane przy użyciu odpowiednich logo i przechowywane na naszym własnym serwerze. Żadne dane o użytkowniku nie zostaną przekazane odpowiednim dostawcom usług przy pierwszym załadowaniu naszej strony internetowej. Użytkownik zostanie przekierowany na odpowiednią stronę internetową dopiero po kliknięciu odpowiedniego logo. Dalsze dane użytkownika będą przetwarzane na tych stronach internetowych.
Nie mamy wpływu na przetwarzanie danych na odpowiednich powiązanych stronach internetowych.

Prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych

Prawo do informacji
Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie zażądać od nas informacji na temat przetwarzanych przez nas danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO. Żądanie można przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adresy podane poniżej.

Prawo do sprostowania nieprawidłowych danych
Użytkownik ma prawo zażądać od nas niezwłocznego sprostowania jego danych osobowych, jeśli są one nieprawidłowe (art. 16 RODO). W tym celu należy skorzystać z poniższych adresów.

Prawo do usunięcia danych
Użytkownik ma prawo zażądać natychmiastowego usunięcia swoich danych osobowych, jeżeli istnieją ku temu uzasadnione podstawy zgodnie z art. 17 RODO („Prawo do bycia zapomnianym”). Uzasadnione podstawy istnieją, jeśli dane osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których zostały pierwotnie przetworzone, lub jeśli użytkownik cofnął swoją zgodę i jeśli nie ma innych podstaw prawnych do dalszego przetwarzania danych, lub jeśli osoba, której dane dotyczą, złoży sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych (i nie ma nadrzędnych powodów przetwarzania takich danych – nie dotyczy to sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego). Aby skorzystać z powyższego prawa, należy użyć poniższych adresów kontaktowych.

Prawo do ograniczonego przetwarzania
Użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, jeśli zachodzi jedna z przesłanek i zgodnie z art. 18 RODO. Zgodnie z art. 18 RODO ograniczone przetwarzanie można zaoferować, jeśli przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, odmawia usunięcia danych osobowych i zamiast tego żąda ograniczonego wykorzystania danych osobowych lub osoba, której dane dotyczą, złożyła sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 (1) RODO, pod warunkiem, że nie jest jeszcze oczywiste, że nasze uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstaw osoby, której dane dotyczą. Aby skorzystać z powyższego prawa, należy użyć poniższych adresów kontaktowych.

Prawo do przenoszenia danych
Użytkownik ma prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO. Użytkownik ma prawo do uzyskania przekazanych nam danych osobowych w powszechnie używanym, ustrukturyzowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz do przekazania tych danych innemu administratorowi, na przykład innemu dostawcy usług. Warunkiem wstępnym jest, aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się na podstawie zgody użytkownika lub umowy i było wykonywane przy użyciu zautomatyzowanych procesów. Aby skorzystać z powyższego prawa, należy użyć poniższych adresów kontaktowych.

Prawo do sprzeciwu
Użytkownik ma prawo, z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, w dowolnym momencie wnieść sprzeciw na mocy art. 21 RODO wobec przetwarzania jego danych osobowych na podstawie art. 6 (1) (e) lub (f) RODO. Przestaniemy przetwarzać dane osobowe użytkownika, chyba że będziemy w stanie wykazać istotne, ważne powody przetwarzania danych osobowych, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności użytkownika lub przetwarzanie danych osobowych służy ustaleniu, wykonaniu lub obronie roszczeń prawnych. Aby skorzystać z powyższego prawa, należy użyć poniższych adresów kontaktowych.

Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego
Jeśli użytkownik uważa, że przetwarzanie przez nas jego danych osobowych jest niedopuszczalne, ma prawo złożyć skargę do naszego organu nadzorczego, z którym może skontaktować się w następujący sposób:

Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein
Holstenstraße 98
24103 Kilonia
Niemcy

Tel: +49 (0) 431/988-1200
Faks: +49 (0) 431/988-1223
Email: mail[at]datenschutzzentrum.de

Wyłączenie odpowiedzialności

Odpowiedzialność za treść
Treść naszej witryny została przygotowana z najwyższą starannością. Jako dostawca jesteśmy odpowiedzialni za własne treści na tej stronie zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, zgodnie z § 5 niemieckiej ustawy o usługach telekomunikacyjnych (ogólne obowiązki informacyjne). Zobowiązania wynikające z ogólnie obowiązujących przepisów prawa do usunięcia lub wstrzymania informacji pozostają nienaruszone. Odpowiedzialność w tym zakresie jest jednak ponoszona dopiero od momentu uzyskania faktycznej wiedzy o konkretnym naruszeniu prawa. Po uzyskaniu faktycznej wiedzy o takim naruszeniu niezwłocznie usuniemy odpowiednie treści.

Odpowiedzialność za linki
Nasza strona internetowa zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych stron trzecich, na których treść nie mamy żadnego wpływu. W związku z tym nie jesteśmy w stanie udzielić żadnych gwarancji dotyczących takich treści stron trzecich. Odpowiedzialność za strony, do których prowadzą linki, spoczywa zawsze na odpowiednim dostawcy lub operatorze takich stron. Połączone strony zostały sprawdzone pod kątem nielegalnych treści w momencie publikacji. W momencie publikacji nie stwierdzono żadnych nielegalnych treści. Nie można jednak oczekiwać stałego monitorowania treści stron, do których prowadzą linki, bez uzasadnionych podstaw do podejrzeń o nielegalność. Po uzyskaniu informacji o naruszeniu prawa niezwłocznie usuniemy dane linki.

Prawa autorskie
Operatorzy witryny starają się przestrzegać praw autorskich stron trzecich i korzystają z samodzielnie opracowanych lub wolnych od licencji dzieł. Treści i dzieła przygotowane i opublikowane w tej witrynie przez operatorów witryny podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Treści stron trzecich są oznaczone jako takie. Powielanie, przetwarzanie, dystrybucja i wszelkiego rodzaju wykorzystanie poza granicami praw autorskich wymaga pisemnej zgody odpowiedniego autora lub twórcy. Pobieranie i kopiowanie z tej witryny jest dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego i nie jest dozwolone do użytku komercyjnego.

Sprzeciw wobec reklam
Wykorzystywanie przez strony trzecie podanych danych kontaktowych w celu wysyłania niezamówionych reklam lub materiałów informacyjnych jest niniejszym wyraźnie zabronione. W przypadku wysyłania niezamówionych informacji reklamowych, na przykład za pośrednictwem spamu, operatorzy witryny wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych.